Voor de NHL Stenden produceerden wij het videoconcept, de productie en de montage voor Flexibel Studeren.